www.noclegturysty.pl - Pomoc Pokaż inne tematy pomocy

Temat: Mezoregion

Administrator rozważał różne sposoby określania położenia geograficznego obiektów. Niestety w nazewnictwie istnieje duży nieporządek np. Mazury dla różnych osób oznaczają różne obszary. Poza tym niektóre obszary są bardzo rozległe. Idealnym rozwiązaniem są mezoregiony, które obejmują obszar zwykle mieszczący się w kwadracie 30 na 30 km.

Za Wikipedią podaję:
Mezoregion (wł. mezoregion fizycznogeograficzny) - jednostka podziału fizycznogeograficznego przestrzeni, obejmująca większy teren o zbliżonych cechach środowiskowo-krajobrazowych. W wielostopniowej regionalizacji mezoregion stanowi jednostkę niższego rzędu wchodzącą w skład makroregionu (np. mezoregion Równina Wkrzańska wchodzi w skład makroregionu Pobrzeże Szczecińskie).

Zobacz listę mezoregionów Polski.