www.noclegturysty.pl - Pomoc Pokaż inne tematy pomocy

Temat: Lista makroregionów Polski

Makroregion jest zdefinowany tutaj.

Mapka jak również lista makroregionów została zaczerpnięta z Wikipedii http://pl.wikipedia.org. Lista makroregionów jest dostępna pod: http://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizacja_fizycznogeograficzna_Polski. Administrator uznał, że podział zaproponowany przez Jerzego Kondrackiego jest najlepszym rozwiązaniem i znajdzie uznanie wśród świadomych turystów oraz właścicieli obiektów.

Klikając poniższą mapkę 2 razy uzyskasz powiększenie potrzebne do znalezienia makroregionu.

Makroregiony Polski

Lista makroregionów Polski wg Kondrackiego:

313.2-3. Pobrzeże Szczecińskie

313.4. Pobrzeże Koszalińskie

313.5. Pobrzeże Gdańskie

314.4. Pojezierze Zachodniopomorskie

314.5. Pojezierze Wschodniopomorskie

314.6-7. Pojezierze Południowopomorskie

314.8. Dolina Dolnej Wisły

314.9. Pojezierze Iławskie

315.1. Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie

315.3. Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka

315.4. Pojezierze Lubuskie (Brandenbursko-Lubuskie)

315.5. Pojezierze Wielkopolskie

315.6. Pradolina Warciańsko-Odrzańska

315.7. Wzniesienia Zielonogórskie

315.8. Pojezierze Leszczyńskie

317.2. Obniżenie Dolnołużyckie

317.4. Wzniesienia Łużyckie

317.7. Nizina Śląsko-Łużycka

318.1-2. Nizina Południowowielkopolska

318.3. Obniżenie Milicko-Głogowskie

318.4. Wał Trzebnicki

318.5. Nizina Śląska

318.6. Nizina Północnomazowiecka

318.7. Nizina Środkowomazowiecka

318.8. Wzniesienia Południowomazowieckie

318.9. Nizina Południowopodlaska

332.1. Przedgórze Sudeckie

332.2. Pogórze Zachodniosudeckie

332.3. Sudety Zachodnie

332.4-5. Sudety Środkowe

332.6. Sudety Wschodnie

341.1. Wyżyna Śląska

341.2. Wyżyna Woźnicko-Wieluńska

341.3. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

342.1. Wyżyna Przedborska

342.2. Niecka Nidziańska

342.3. Wyżyna Kielecka

343.1. Wyżyna Lubelska

343.2. Roztocze

512.1. Kotlina Ostrawska

512.2. Kotlina Oświęcimska

512.3. Brama Krakowska

512.4-5. Kotlina Sandomierska

513.3. Pogórze Zachodniobeskidzkie

513.44-57. Beskidy Zachodnie

513.6. Pogórze Środkowobeskidzkie

513.7. Beskidy Środkowe

514.1. Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

514.5. Łańcuch Tatrzański

521.1. Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański

522.1. Beskidy Lesiste

841.5. Nizina Staropruska

842.7. Pojezierze Litewskie

842.8. Pojezierze Mazurskie

843.3. Nizina Północnopodlaska

845.1. Polesie Zachodnie

845.3. Polesie Wołyńskie

851.1. Wyżyna Wołyńska

851.2. Kotlina Pobuża