Administrator zdecydował się na napisanie Portalu stosując HTML5. Standard ten jest wspierany przez najlepsze przeglądarki. Zalecam używanie najnowszych wersji: FireFox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer wer. 10.
W zwiazku z tym, że Twoja przeglądarka nie wspiera HTML5 cześć funkcji nie będzie działać prawidłowo. 
Rejestracja 1/3

Podaj email. Zwróć uwagę na poprawność. Na podany adres dostaniesz list z odnośnikiem potrzebnym do kontunuacji rejestracji. Adres ten nie będzie nikomu udostępniany - ma służyć tylko do logowani do Portalu.

Uwaga na ustawienie antyspamowe (wiadomości śmieci). Twój program pocztowy może odrzucić wiadomość z Portalu www.noclegturysty.pl. Bez informacji, które dostaniesz na swoją pocztę, nie będzie możliwa kontunuacja rejestracji.

 1. [Sprawdź uważnie adres przed wysłaniem]

Przeczytaj uważnie i potwierdź, jeżeli zgadzasz się z poniższym regulaminem.

Regulamin, wersja 1, data utworzenia 2013-06-18.

Misja: od turysty dla turystów.

Dobre praktyki:

 • tylko prawdziwe dane
 • precyzyjne umiejscowienie obiektów (dane geograficzne GPS)
 • żadnych trików (z nazwami) sortowanie wg życzenia turysty.

 

Definicje:

Obiekt: miejsce służące do spania i schronienia podróżnych, które zostało udostępnione przez właściciela lub osoby uprawnione, np. pokój, apartament, dom, domek, przyczepa.

Portal, Serwis, Strona: wszystko, co jest zawarte pod adresem www.noclegturysty.pl i w szczególności służy do gromadzenia danych i umożliwia ich wyszukanie.

Użytkownik/Właściciel: osoba gromadząca dane o swoich Obiektach na Portalu w celu udostępnienia internautom.

Użytkownik/Podróżny: osoba poszukująca danych w Portalu.

Użytkownik: osoba, która występuje w roli Użytkownika/Właściciela i/lub Użytkownika/Podróżnego.

Administrator: właściciel, administrator i twórca Portalu.

 

Administrator zakłada, że Użytkownik opanował umiejętności używania przeglądarek w stopniu podstawowym oraz orientuje się co do walorów swojej okolicy i własnych obiektów oraz położenia geograficznego (regionu, w który położone są obiekty).

 

Reguły

 1. Portal jest bezpłatny.
 2. Portal przede wszystkim został stworzony z myślą o właścicielach gospodarstw agroturystycznych i turystach, którzy cenią sobie możliwość mieszkania w pobliżu atrakcyjnych krajoznawczo obszarów.
 3. Użytkownik zgadza się na podanie prawdziwych danych, ponieważ mają one na celu nawiązywanie kontaktów oraz lokalizację Obiektów (np. miejsc noclegowych). Brak podania istotnych danych powoduje, że informacje mogą być wyświetlane tylko częściowo lub też żadne informacje o Obiekcie nie będą widoczne.
  1. Użytkownik zobowiązany jest po każdej modyfikacji sprawdzić, czy wprowadzone zmiany odniosły pożądany skutek.
  2. Użytkownik/Właściciel jest świadomy, że udostępnia wrażliwe dane w celu promocji swoich Obiektów i ułatwienia lokalizacji Użytkownikom/Podróżnym.
 4. Administrator nie udostępnia żadnych ukrytych danych osobom trzecim. Dane te mogą zostać udostępnione tylko organom państwowym w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Użytkownika.
 5. Użytkownik/Właściciel, którego konto jest zabezpieczone hasłem, ponosi pełną odpowiedzialność za podawane informacje, zdjęcia, multimedia itd. W szczególności zaświadcza, że może dysponować dodawanymi zdjęciami (multimediami) oraz ma pełne prawo do podawania danych osobowych i danych Obiektów.
  1. Dodawanie zdjęć (multimediów) pokazujących rzeczy powszechnie uznawane za niemoralne jest zabronione i będzie skutkować blokowaniem konta. Podobnie jest w przypadku użycia słów powszechnie uważanych za obelżywe.
  2. Wszelkie naruszenia należy zgłosić Administratorowi na adres info@noclegturysty.pl
 1. Użytkownik/ Podróżnym, którego konto jest zabezpieczone hasłem, nie jest zobowiązany do podawana żadnych danych, jednakże zobowiązuje się, że dane (teksty, multimedia), które poda są prawdziwe i ma prawo nimi dysponować.
  1. Wszelkie naruszenia należy zgłosić Administratorowi na adres info@noclegturysty.pl
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, by zabezpieczyć strony przed atakami hakerów, ale nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w przypadku awarii serwera lub ataku intruzów. Nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku, gdy Użytkownik nie będzie miał dostępu do swoich danych w wyniku awarii serwera lub oprogramowania.
 2. Portal umożliwia znalezienie interesujących Obiektów oraz ułatwia wymianę informacji między stronami (pomiędzy Użytkownikiem/Właścicielem a Użytkownikiem/Podróżnym). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. nieudane i nieuczciwe transakcje i kontakty,
  2. niewłaściwe wykorzystanie danych przez strony,
  3. żadne szkody, które powstały u Użytkownika/Właściciela lub Użytkownika/Podróżnego.
 1. Portal udostępnia różne sposoby filtrowania i sortowania danych, np. wg dostępności i nazwy obiektu, miejscowości, okolicy, nazwiska właścicieli. Stosowanie trików typu: agroturystyka „AAAAAAAAAA u Jasia” będzie skutkowało blokowaniem danych. Liczą się tylko uczciwe i zaktualizowane dane. To osoba poszukująca ma znaleźć to, co chce na podstawie wybranych kryteriów.
 2. Użytkownik zgadza się na użycie jawnych danych np. nazw Obiektów, zdjęć Obiektów w celach mających promować Portal.
 3. Użytkownik/Właściciel jest świadomy, że dane zawarte w Portalu mogą zostać automatycznie pobrane przez różne wyszukiwarki. W razie naruszenia swoich praw będzie dochodził u właściciela wyszukiwarki.
 4. Użytkownik/Podróżny może (ale nie musi) zarejestrować się na Portalu. Jego dane zostaną udostępnione tylko we wskazanym zakresie Użytkownikowi/Właścicielowi w celu ułatwienia kontaktu między stronami.
 5. Użytkownik/Właściciel oraz Użytkownik/Podróżny będzie informowany przez Administratora o nieprawidłowościach na adres email Użytkownika. Brak reakcji może skutkować zablokowaniem konta lub w drastycznych przypadkach usunięciem danych.
 6. Użytkownik/Właściciel oraz Użytkownik/Podróżny zobowiązuje się do:
  1. poinformowania Administratora w sprawach naruszających polskie prawo,
  2. będzie dbał o czystość języka użytego w opisach oraz na forach,
  3. przekazywania informacji, pomysłów, które będą mogły przyczynić do poprawy działania Portalu i zwiększenia bezpieczeństwa danych.
 1. Podawanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika, w szczególności wprowadzających innych Użytkowników w błąd może skutkować zablokowaniem konta lub usunięciem konta.
 2. Użytkownik może swobodnie edytować swoje dane. W szczególności może je całkowicie usunąć i wyrejestrować się z Portalu.
 3. Zdjęcia lub multimedia mogą zostać opatrzone znakami i/lub napisami wskazującymi na składowanie ich na Portalu. Będzie to częściowo chroniło Użytkowników przed nieuprawnionym używaniem ich plików przez osoby trzecie.
 4. Zmiany w regulaminie będą wysyłane na adres email Użytkownika w celu akceptacji zmian. Brak akceptacji może skutkować zablokowaniem konta lub usunięciem danych.
 5. Użytkownicy nie będą rościć sobie pretensji, gdyby z przyczyn ekonomicznych lub innych Portal został zamknięty. Jeżeli będzie tylko taka możliwość, to informacja o tym zostanie przekazana na adres email Użytkowników. Zaleca się, aby Użytkownicy posiadali kopię danych składowanych na Portalu. W razie zaprzestania działalności Portalu może nie być możliwe odzyskanie danych.
 6. W Portalu wykorzystywane są pliki cookies oraz Java Scripts. Pliki cookies przechowują dane na urządzeniu Użytkownika: nie zawierają żadnych danych osobowych, są wykorzystywane do logowania i prawidłowego poruszania się po Portalu. Wyłączenie plików cookies może spowodować, że nawigowanie po Portalu stanie się niemożliwe. Podobnie wyłącznie Java Scripts spowoduje, że niektóre funkcję będą niedostępne, np. sprawdzanie poprawności formularzy.

Zrozumiałem oczekiwania Administratora, możliwości i ograniczenia Portalu oraz ryzyka związane z udostępnieniem danych.

Potwierdź, że zaakceptowałeś powyższy regulamin.

Jeżeli nie dostaniesz listu w ciągu kilku minut, to może oznaczać, że podałeś nieprawidłowy adres, wówczas spróbuj ponownie zwracąjąc baczną uwagę na poprawność adresu email.